katarinakonsult_logga_png

Skatt och deklaration

Lämna all din skatterapportering till oss. Vi kan göra allt från månatlig arbetsgivardeklaration och momsrapportering till den årliga inkomstdeklarationen. Som ägare till ett mindre företag finns det en poäng med att låta oss sköta även den personliga deklarationen, detta då företagets deklaration ofta påverkar den personliga deklarationen. Det kan också finnas viktiga avväganden att göra – till exempel mellan hur mycket pengar företaget bör betala ut i lön respektive utdelning – för att inte betala onödigt mycket skatt totalt sett. Vi hjälper till hela vägen från att göra rätt avväganden i skattefrågor till att fylla i blanketterna och skicka in dem till Skatteverket.

inkomstdeklaration - inlämningsdatum

Privatpersoner och enskilda firmor:

  • 2 maj

Juridiska personer (t ex aktiebolag) ska lämna inkomstdeklarationen sex månader efter räkenskapsårets utgång, de datum som gäller är:

  • 1 nov – för bokslut som avslutas 31/1, 28/2, 31/3 och 30/4
  • 15 dec – för bokslut som avslutas 31/5 och 30/6
  • 1 mar – för bokslut som avslutas 31/7 och 31/8
  • 1 jul – för bokslut som avslutas 30/9, 31/10, 30/11 och 31/12