katarinakonsult_logga_png

Bokslut och årsredovisning

När räkenskapsåret nått sitt slut är det dags för bokslut. Låt oss hjälpa dig med hela processen så att bokslutet och årsredovisningen görs på rätt sätt enligt lagkraven.

Bokslutsarbetet innefattar en grundlig avstämning av årets bokföring och sedan görs nödvändiga kompletteringar och bokslutstransaktioner som t ex avskrivningar och periodiseringar för att årsbokslutet ska ge en rättvisande bild av ditt företags resultat och ställning.
Om du har ett aktiebolag ska en årsredovisning upprättas som sedan blir offentlig. Vi hjälper dig så att årsredovisningen uppfyller de formella kraven som ställs i årsredovisningslagen.

Våra tjänster:

  • Delårsbokslut
  • Årsbokslut
  • Årsredovisning
  • Bokslutsbilagor